Vastaava palveluneuvoja - Rovaniemen kaupunki

Asiahallinta-, asiakas- ja tietopalvelut -yksikössä on haettavana vastaavan palveluneuvojan toimi (nimikemuutos valmistelussa).

Vastaava palveluneuvoja toimii asiakaspalvelupiste Osviitan sekä lähettipalvelujen lähiesimiehenä sekä huolehtii palvelutoiminnan ohjauksesta, sujumisesta ja kehittämisestä. Vastaavan palveluneuvojan tehtäviin kuuluu myös hyvinvointipiste Olkkarin toiminnasta vastaaminen sekä sen koordinointi ja kehittäminen. Vastaava palveluneuvoja valmistelee yksikön talousarvion ja sopimukset sekä seuraa ja raportoi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Vastaavan palveluneuvojan keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi

- sidosryhmäyhteistyö
- sisäinen ja ulkoinen tiedotus
- prosessien ja asiointiratkaisujen kehittäminen
- asiakaspalvelujen palvelutilausten/-sopimusten valmistelu ja laskutukset
- asiakaspalvelujen hankintojen kilpailutusten valmistelu
- asiakaspalvelussa käytettävien järjestelmien kehittämisen ja kouluttamisen koordinointi
- asiakaspalvelujen myyntituotteista sopiminen
- asiakaspalvelujen tunnuslukujen ja asiointimäärien seuranta ja raportointi
- postiasioiden (ulkoinen ja sisäinen posti) vastaavana ja yhteyshenkilönä toimiminen
- kaupungin palautejärjestelmän sisällön hallinnan koordinointi
- tilaliikelaitoksen ulkoisten vuokrasopimusten indeksitarkistukset ja muutoksista tiedottaminen
- hyvinvointipisteen toimijoiden kartoittaminen ja toimijoista sopiminen toimialojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa (esim. järjestöt)
- hyvinvointipisteen toimintakalenterin suunnittelu ja laadinta sekä toiminnan kehittäminen siten, että asiakaskunnan tavoitettavuus kasvaa
- hyvinvointipisteen tavoitteiden määrittely ja niiden toteutumisen seuranta
- hyvinvointipisteen tilojen hyödyntämisen ja tunnettavuuden parantaminen.

Vastaava palveluneuvoja osallistuu palveluneuvontaan mahdollisuuksien mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan palveluneuvojan tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja kokemusta esimies-, asiakaspalvelu-, toimisto- ja taloustehtävistä. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, harkintaan ja päätöksentekoon sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen ja hallintaan. Lisäksi edellytyksenä on kaupunkiorganisaation tuntemus, monipuolinen tietojärjestelmäosaaminen, organisointikyky ja koordinointitaidot sekä oma-aloitteisuus ja hyvä englanninkielen taito.

Toimen palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan jättämällä hakemus kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa:
www.rovaniemi.fi/rekry viimeistään 12.12.2019 klo 15.00.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, hakemuksen voi toimittaa kirjekuoressa: Kaupunginkirjaamon asiointipiste Osviittaan, Koskikatu 25, 2.krs., PL 8216, 96200 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan toimen nimike vastaava palveluneuvoja. Hakuaika päättyy 12.12.2019, klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Samppa Määttä, puh. 050 529 6738.

Rovaniemen kaupunki, Hallinto-organisaatio, Hallintopalvelut, Asiakaspalveluyksikkö
Osoite: PL 8216, 96200 Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki www.rovaniemi.fi