Vastaava sairaanhoitaja - Viitasaaren kaupunki

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 alkaen. Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella.

Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi

VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN VAKINAISEN TOIMEN
Viitasaaren kotihoidossa.

Toimen kelpoisuusehtona on laillistetun sairaanhoitajan pätevyys (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994 /559 § 5 (20.3.2015/262).

Kotihoidon palvelujen tavoitteena on asiakkaiden turvallisen kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään.

Tarjoamme vaihtelevan ja monipuolisen vastaavan sairaanhoitajan tehtävän.
Tehtävään kuuluu toimintayksikön päivittäisten toimintojen organisoiminen ja osittainen käytännön toimintaan osallistuminen. Tehtävään ei sisälly varsinaista hallinnollista vastuuta. Vastaava sairaanhoitaja toimii esimiehen poissa ollessa tämän sijaisena.
Valinnassa edellytetään kokemusta kotihoidosta ja työnjohdollisten tehtävien hoitamisesta. Vanhustyön opinnot sekä työkokemus vanhuspalveluista katsotaan eduksi.

Arvostamme laaja-alaista kiinnostusta kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin kehittämiseen. Kykyä toimia itsenäisesti ja joustavasti, myös työryhmissä ja ammatillisissa verkostoissa. Odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä toimintatapaa. Edellytämme myös tietoteknistä osaamista.

Työaika on jaksotyöaika, päivätyöluonteinen. Palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan.

Toimessa edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Toimen voi ottaa vastaan 15.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja huumausainetestistä.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 30.11.2020 mennessä sähköisenä www.kuntarekry.fi kautta.

Lisätietoja antaa koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, mervi.rantanen@viitasaari.fi

Lisätietoja

http://www.viitasaari.fi

Tutustu työnantajaan

koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, mervi.rantanen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki, Perusturva, Vanhuspalvelut
Osoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.