Skip to main content
test

Tule Enontekiön tunturikuntaan tekemään merkityksellistä sairaanhoitajan työtä ikäihmisten yksikköön Luppokodille!

20 paikkainen vanhainkoti Luppokoti tarjoaa kokonaisvaltaista, hyvää arkea ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville pitkäaikaisasukkaille sekä kotona asumisen tueksi lyhytaikaista hoitoa tarvitseville.

Vastaavan sairaanhoitajan keskeisimmät tehtävät:

- päivittäisen työn organisointi yhdessä henkilöstön kanssa
- päivittäiseen asiakastyöhön osallistuminen 50 %, hallinto 50 %
- toimintayksikön työn- ja vuosilomien suunnitteluvastuu yhdessä
vanhustenhuollon palvelupäällikön kanssa (ikääntyneiden palveluiden
kokonaisuuden ja laadun varmistaminen)
- asukassuunnitelmien laadinta/päivitys yhdessä omahoitajien kanssa
- toimintayksikön talouden seuranta ja talousarvion valmisteluun osallistuminen
- sairaanhoidollinen kokonaisvastuu turvallisen lääkehuollon toteutumisen
kokonaisvastuu (mm. lääkehoitosuunnitelma, näytöt)
- perehdytysvastuu yhdessä muun henkilöstön kanssa
- henkilöstön osaamisen vahvistaminen, tukeminen ja ohjaus
- rekrytointiprosessiin osallistuminen
- toimintayksikön asukkaiden viranhaltijapäätökset
- yksikön Rai-vastaavana, kouluttajana ja henkilöstön tukihenkilönä toimiminen
- osallistuminen RAI-vastaavien verkostoihin sekä paikalliseen RAI-työryhmään
- osallistuminen ikääntyneiden palveluiden yhteiskehittämiseen ja verkostotyöhön
yhdessä muun henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa

Tehtävän hoitaminen edellyttää sitoutuneisuutta vanhustyöhön, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, vastuuntuntoisuutta ja yhteistyötaitoja. Saamenkielen taito katsotaan eduksi. Työ on kaksivuorotyötä neljän viikon tasoittumisjaksossa.

Lähityötiimiisi kuuluvat sairaanhoitaja, lähihoitajia, osastoapulaisia sekä puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijöitä. Esihenkilönä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Pääset hyödyntämään työssäsi paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja. Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä ja taidon hankkimista.

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (559/94). Edellytämme hakijalta alalle soveltuvaa sairaanhoitajan (AMK) korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö- ja/tai asiantuntijatehtävistä vähintään yksi vuosi.

Noudatamme tehtävän täytössä 6 kk:n koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n rokotussuojaa. Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkkaus 2854,73 €/kk, vuorotyöstä syntyvät erilliskorvaukset sekä koeajan, 6 kk ajalta maksettava rekrytointilisä 200 €/kk.

Asunnon hankinnassa avustetaan tarvittaessa.

Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 5.8.2022 kello 12.00 mennessä sähköisesti kuntarekryn kautta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ajalla 4.- 8.7. ja 1.- 5.8.2022 Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Lisätietoja

Enontekiön kunta, Hyvinvointi, Sosiaali, ikääntyneiden palvelut
Osoite: Kuntokatu 1, 99400 Enontekiö
Enontekiön kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat