test

Vastaava sairaanhoitaja, Liedon Amandakoti

Hakuaika päättyy  20.3.2023 14:00

Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä jakautuu Liedon alueella sekä kliiniseen hoitotyöhön että esimiestyöhön.

Vastaavan sairaanhoitajan tehtäviisi kuuluu henkilöstöjohtamista ja substanssijohtamista yhteistyössä yksiköiden esihenkilöiden kanssa. Vastaava sairaanhoitaja sijaistaa Liedon alueella asumispalveluyksiköiden esihenkilöitä.

Vastaavan sairaanhoitajan tehtävässä vastaat alueen lyhytaikaishoidon yksiköiden hoitotyön koordinoinnista. Tehtävässä korostuvat hoitotyön substanssiosaaminen, hoitotyön kehittäminen ja henkilökunnan osaamisen varmistamiseen liittyvät tehtävät.

Vastaavan sairaanhoitajan tehtävässä erityispiirteenä on Liedon alueella aloittavien lähihoitaja- ja hoiva-avustajaoppisopimusryhmien vastuuhenkilönä toimiminen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää laajaa gerontologisen hoitotyön asiantuntijuutta, itsenäistä päätöksentekokykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Asumispalvelupäällikkö Elina Knuutila, elina.knuutila@varha.fi, p. 0503114664
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan