Skip to main content
test
Vastaava sairaanhoitaja, Vuokkokoti 1 - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä yksikössä jakautuu sekä kliiniseen hoitotyöhön että yhteistyössä yksikön esimiehen kanssa tehtävään esimiestyöhön. Vastaavan sairaanhoitajan roolissa korostuvat hoitotyön substanssiosaaminen, hoitotyön kehittäminen ja osaamisen varmistamiseen liittyvät tehtävät.

Vastaava sairaanhoitaja toimii hoitotyön johtajana ja vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaan hoitotyöstä yhteistyössä moniammatillisen hoitotiimin kanssa ammatillisten toimintaperiaatteiden ja lääkärin määräysten mukaisesti. Ammatilliseen asiantuntijuuteen sisältyy hoidon kokonaisuuden itsenäinen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä koordinointivastuu.

Vastaava sairaanhoitaja huolehtii osaltaan työvuorosuunnittelusta ja sen eri vaiheista sekä työnjaon suunnittelusta yksikössä, sekä osallistuu henkilöstön rekrytointiin. Vastaava sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi uusien työntekijöiden ja yksikön opiskelijoiden perehdytystä. Työhön sisältyy hoitotyön näyttöön perustuvan tiedon välittäminen ja hoidon toteuttaminen yhdessä moniammatillisen hoitotiimin kanssa. Yksikkö sijaitsee Koivulan kaupunginosassa, osoitteessa Murkionkatu 10, 20740 Turku.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä asukaslähtöistä työotetta. Edellytämme myös tartuntalain 48 ja 48 a §:n mukaista suojaa ja mahdollisesti puuttuvan LOVe-lääkeluvan suorittamista 6 kk aikana toimeen tultaessa. Lisäksi edellytetään, että valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Arvostamme kokemusta vanhustyöstä, sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidosta. Eduksi luetaan RAI-osaaminen, LOVe-lääkelupa, hyvät tietotekniset taidot, sekä innostus kehittää hoitotyön kirjaamista ja asukkaiden virikkeellistä ja toiminnallista arkea. Eduksi luetaan myös kokemus tiiminvetäjän tehtävästä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä, sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn vanhusten tehostetussa palveluasumisen yksikössä. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan, tukea antavan työyhteisön. Käytössäsi on uusimmat työ- ja apuvälineet, sekä työympäristö. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen, ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hanna Rantala, yksikön esimies, puh. 044 907 2734, hanna.rantala@turku.fi
Karjalainen Riitta, asumispalvelujen päällikkö, puh. 044 907 4885, riitta.karjalainen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 4, Vuokkokoti, Vuokkokoti 1

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Murkionkatu 10, 20720 Turku

Sinulle suositellut työpaikat