Vastaavan kuroottorin tehtävä, tiiminvetäjä - Kangasalan kaupunki

Kangasalan kaupungin sivistyskeskuksessa on haettavana vastaavan kuraattorin, tiiminvetäjä, toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.8.2020 alkaen.

Etsimme innovatiivista, asiakaslähtöistä ja yhteistyökykyistä henkilöä vastaavan kuraattorin tehtäviin. Kuraattoritiimimme kasvaa kuuteen jäseneen syksystä 2020 alkaen.

Kuraattorin tehtäviin kuuluvat ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, lasten ja nuorten elämän olosuhteiden ja palveluiden kehittäminen monialaisessa verkostoyhteistyössä, sekä yksilö- ja yhteisötasoinen työskentely koulussa. Työtä tehdään paljon myös yhteistyössä huoltajien, opetushenkilöstön sekä muun oppilashuoltohenkilöstön ja yhteistyöverkostojen kanssa. Kuraattori työskentelee moniammatillisissa työryhmissä opiskelijahuollon asiantuntijana.

Tehtävä sisältää kuraattoreiden tiiminvetäjäesimiehen tehtävät. Tiiminvetäjän työtehtäviin kuuluu edellä mainitun lisäksi kuraattoritiimin esimiestehtävien hoitaminen, osallistuminen erilaisiin työryhmiin, oppilashuollon kehittäminen ja konsultointi. Toivomme, että tehtävään valittavalla on kokemusta esimiestehtävistä.

Eduksi katsotaan kokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, tukitoimien suunnittelusta ja tuen antamisesta sosiaalisissa pulmissa. Myös koulumaailman ja siihen liittyvän lainsäädännön tunteminen on eduksi tehtävän hoitamisessa. Erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, paineensietokyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnostus oppilashuollon kehittämiseen yhdessä oppilashuollon toimijoiden, oppilaitosten ja muiden verkostojen kanssa on työtehtävien hoitamisen kannalta tärkeää. Tehtävissä täytyy olla valmius työskennellä sekä esi- ja perusopetuksessa että toisella asteella. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 § 7, § 8).

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus KVTES:n mukaan + 200 euroa/kk.

Valitun henkilön on esitettävä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

opetuspäällikkö Merja Lehtonen p. 050 550 9084 / merja.lehtonen@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki
Osoite: Kunnantie 1, 36200 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä n. 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn.