Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.10.2021 klo 15.00 mennessä Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueella, hakuaikaa jatketaan 15.11.2021 klo 12 saakka, aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon


VASTAAVAN OHJAAJAN VIRKA


Viran alkusijoituspaikka on Pihlajatuvan asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut/Halsua

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alansa tehtävistä.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, työhön sitoutumista, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa kehitysvammatyön työkokemusta. Valitulta henkilöstöltä edellytetään valmiuksia, halukkuutta ja sitoutumista työkiertoon. Työ on kaksivuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opetusvelvollisuus.

Lisätietoja antavat palveluesimies Teija Hietala, teija.hietala@soite.fi, puh. 040 8045550 ja palvelualuejohtaja Sari Valkama, sari.valkama@soite.fi. puh. 040 8042985.


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat