Vastaavan suuhygienistin toimi - Euran kunta

Haemme vastaavaa suuhygienistiä vakituiseen toimeen Euran sote-keskuksen hammashoitolaan.
Hammashoitolassa työskentelee tällä hetkellä 5 perushammaslääkäriä, oikomishoidon erikoishammaslääkäri, suukirurginen työpari, 7 hammashoitajaa ja 3 suuhygienistiä.

Vastaavan suuhygienistin tehtäväkuvaan kuuluu kliinisen potilastyön lisäksi hammashoitajien ja suuhygienistien lähiesimiehenä toimiminen.

Hän vastaa osaltaan yksikön toiminnasta luomalla käytännön edellytykset asiakkaiden laadukkaalle terveyden edistämiselle sekä sairauksien ehkäisemiselle ja hoidolle, vastaa tarveaine- ja materiaalitilauksista, vastaa hoitohenkilöstön työn johtamisesta ja suunnittelusta sekä osallistuu tarvittaessa omaa yksikköä koskevan päätöksenteon valmisteluun.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, ulospäin suuntautuneisuutta, joustavuutta, monipuolista osaamista sekä halua ja valmiuksia oppia uusia työtehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin AMK-tutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä suun terveydenhuollossa.

Toimeen valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.
Suun terveydenhuollossa on käytössä lääkeosaamisen varmistamiseen LOVE-verkkotentti.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palvelussuhteet ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Valinta tehdään henkilökohtaisen haastattelun jälkeen.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain 48 §:n mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Eura on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Vastaava hammaslääkäri Hanna Sarin puh. 044 422 4212 tai 02 83980476

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Terveyspalvelut, Suun terveydenhuolto
Osoite: Terveystie 3, 27510 Eura

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.