Vattenverksskötare/rörmontör - Lohjan kaupunki

Lojo stads vattenverk söker en vattenverksskötare/rörmontör för fast anställning.

Den huvudsakliga uppgiften är att ta hand om den dagliga driften av vattenverket.
Eftersom arbetet också innebär utbyte av mätare och eventuellt annat rörarbete är rörmontörutbildning meriterande.

Behörighetsvillkor: yrkesutbildning inom det tekniska området (rörmontör eller maskinmontör, processkötare) eller minst 3 års arbetserfarenhet.

Grundlön är 12,94€/t., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Intervjuerna hålls vecka 41.

Mer information ges av:
driftschef Janne Koivuniemi tfn. 0500 475 078, janne.koivuniemi@lohja.fi
vattentjänstchef Jorma Lehtonen tfn. 0440 456 824, jorma.lehtonen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 2.10.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-61-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Vattenverket
Adress: Lojo, 08101 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka