verkko-ohjaaja - Mikkelin kaupunki

verkko-ohjaaja - Mikkelin kaupunki

Otavia hakee määräaikaista verkko-ohjaajaa 31.7.2020 saakka.
Verkko-ohjaajan tehtävään kuuluu opiskelijoiden neuvontaan ja ohjaukseen liittyviä tehtäviä Nettilukiossa sekä muita ohjaustiimissä yhteisesti sovittavia tehtäviä.

Edellytämme kokemusta ohjaustyöstä verkossa sekä opiskelijalähtöistä asennetta, taitoa hyödyntää monipuolisesti verkkoviestintävälineitä ohjauksessa
sekä itsenäistä, reipasta ja kehittävää työotetta.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus aikuislukiosta.

Tehtävää on mahdollista hoitaa etätyönä, johon kuuluu velvollisuus käydä tehtävien niin vaatiessa lähitoimipisteessä Otavian kampuksella Otavassa.

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Valitulle asetetaan neljän (4) kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.otavanopisto.fi
http://www.mikkeli.fi

Annukka Manninen
puh. 044 794 5108
annukka.manninen@otavia.fi

Mikkelin kaupunki, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Osoite: Otavantie 2b, 50670 Otava

Otavian visiona on olla kansainvälinen, rohkeasti kokeileva ja kehittävä oppilaitos, jonka toimintakulttuuri innostaa ja saa ihmiset uskomaan itseensä ja osaamiseensa.
Otavian toiminnan tavoitteena on palvella opiskelijoita, ja erityisesti niitä, jotka eivät muuten tule palvelluiksi. Opinnoissa mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut ja tuetaan yhteisöllistä oppimista. Tämän rinnalla erityisesti verkko-opinnot antavat mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun. Kaikkia opiskelumuotoja ja itsekasvatusta tuetaan ohjauksen avulla.

Tutustu työnantajaan