Verkostotyöntekijä - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen varhaiskasvatus on vahva edelläkävijä. Varhaiskasvatuksen lapsilähtöisessä pedagogiikassa vahvistamamme kestävään elämäntapaan kasvamista: painotamme toiminnassamme ympäristökasvatusta ja luontopedagogiikkaa sekä tuemme lapsen liikkumista ja ulkona oppimista. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki rakentuu inklusiivisesti. Koulutamme henkilöstöä tavoitteellisesti ja monipuolisesti. Osallistumme vahvasti kansallisiin hankkeisiin ja toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa. Neljännes varhaiskasvatuspalveluistamme tuotetaan yksityisesti.

Asukaspuistot ovat lapsiperheiden avoimia kohtaamispaikkoja. Asukaspuistoissa järjestetään toimintaa, jonka tavoitteena on tukea perheitä luomalla heidän kanssaan yhteistyössä sellaisia toiminnan muotoja, joissa lapset ja vanhemmat ovat osallisia ja, jotka tukevat vanhemmuutta ja vahvistavat vanhempien sekä lasten sosiaalisia verkostoja.
Avoin toiminta rakentuu paikallisen yhteisön eri toimijoiden yhteistyölle. Toiminnan tavoitteena on edistää alueen sosiaalipedagogista ja sosiokulttuurista kehittymistä. Kirkkonummella toimii kolme avoimen varhaiskasvatuksen asukaspuistoa ja niissä käy n. 40-50 asiakasta päivittäin. Jokaisessa asukaspuistossa työskentelee verkostotyöntekijä sekä avoimen toiminnan ohjaaja. Asukaspuistot sijaitsevat Kirkkonummen keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.

Verkostotyöntekijältä odotetaan kokonaisuuksien hallintaa, suunnittelu-, kehittämis- ja organisointitaitoja. Ihmisiä kohtaat arvostaen sekä ratkaisukeskeisesti ja vuorovaikutustaitosi tekevät sinusta hyvän tiimityöntekijän. Sinulla on näkemystä ja osaamista avoimen varhaiskasvatuksen kehittämisestä, varhaiskasvatuksen pedagogiikasta sekä kokemusta monialaisesta verkostotyöstä. Haasteet kohtaat rohkeasti ja toimintasi on itseohjautuvaa ja proaktiivista.

Verkostotyöntekijän tehtävänä on kehittää edelleen koko kunnassa sellaisia avoimen toiminnan toimintamuotoja, jotka palvelevat ja tukevat pienten lasten perheiden arkea ja muuttuvia tarpeita.

Toimintaympäristö on monikielinen, joten kielitaitosi katsotaan eduksesi.

Verkostotyöntekijän toimi täytetään 24.5.2021 alkaen.

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus määräytyy Varhaiskasvatuslain 26 § -27 § mukaisesti ja siinä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 2469,61 €/kk.

Tehtävään valitun on esitettävä Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilasta sekä toimitettava rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Kirkkonummen kunta on hyvä työnantaja: saat käyttöösi erinomaiset työterveyspalvelut ja mm. maksuttomat uinnit uimahallissamme.

Ennakkotietona: yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään erikseen haastatteluun kutsutuille 22.4.2021 klo 12-15

Hakemukset toimitetaan 20.4.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti os. www.kuntarekry.fi (työavain 353184).

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa: varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma 040-586 7290

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Avoin varhaiskasvatus
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Sinulle suositellut työpaikat