Vesihuoltoinsinööri - Laukaan kunta

Laukaan Vesihuolto Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vesihuoltoinsinööriä.

Laukaan Vesihuolto Oy on Laukaan kunnan 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka huolehtii kunnallisesta vesihuollosta kuntalaisille.

Meillä Laukaassa on tekemisen meininki ja kunnassamme asuu Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat. Haemme vesihuollon tiimiin vahvistuksia. Tule meille töihin.

Vesihuoltoinsinööri vastaa asiakaspalvelun toiminnasta, sopimushallinnasta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta yhteistyössä muun tiimin kanssa. Viranomaisyhteistyö kuuluu osana tehtäviin.

Vesihuoltoinsinööri huolehtii omalta osaltaan vesihuollon kehittämis-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja hankintatehtävistä.
Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. vesihuollon liittymälupa- ja sopimusasiat, haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen yhteistyössä vesiosuuskuntien kanssa ja osallistuminen Laukaan kunnan katuhankkeiden suunnitteluun vesihuollon osalta.

Toimialaosaamisen lisäksi hakijalta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Suunnittelu-, mallinnus- ja paikkatieto-ohjelmistojen sekä talotekniikan osaaminen katsotaan eduksi.

Arvostamme vesihuollon ja yhtiömuotoisen toiminnan tuntemusta, kehittämisotetta, esimiesvalmiuksia.
Vaatimuksena on vesihuoltoalalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi vastaava insinööritutkinto.

Työsuhde alkaa 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan. Työsuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Laukaan vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247

Laukaan kunta, Vesilaitos
Osoite: Laukaantie 14, 41340 Laukaa

Laukaa on sydämellinen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. Laukaan Vesihuolto Oy on Laukaan kunnan omistama tytäryhtiö. Vesihuoltoyhtiön tehtävänä on kunnan vedenhankinta ja -jakelu sekä jätevesien poisjohtaminen. Jätevedet puhdistetaan JSP puhdistamolla Nenäinniemessä Jyväskylässä. Laukaan Vesihuolto Oy toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii asiakkaidensa viemärivesien poisjohtamisesta laadukkaasti, ympäristöystävällisesti, toimintavarmuudella. Kaikki Laukaan vesilaitoksen talousvesi on pohjavettä.