Vesihuoltopäällikkö - Kankaanpään kaupunki

Vesihuoltopäällikkö - Kankaanpään kaupunki

Vesihuoltopäällikön viran hakuaikaa jatketaan 17.7.2019 asti. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Kankaanpään kaupungin Tekninen keskus hakee vesihuoltopäällikköä seuraaviin tehtäviin: kaupungin vesihuoltolaitoksen johtaminen, vesihuollon kehittämis-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja hankintatehtävät, vesihuollon liittymälupa- ja sopimusasiat, haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen yhteistyössä vesi- ja jätevesiyhtymien ja osuuskuntien kanssa sekä osallistuminen kaupungin väylähankkeiden suunnitteluun vesihuollon osalta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva teknisen alan alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto. Toimialaosaamisen lisäksi hakijalta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Suunnittelu-, mallinnus- ja paikkatieto-ohjelmistojen sekä talotekniikan osaaminen katsotaan eduksi.

Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Haku sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakutunnus 241901).

Lisätietoja

http://www.kankaanpaa.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti p. 044 577 2623.

Kankaanpään kaupunki, Tekniset palvelut
Osoite: Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki on noin 11 600 asukkaan Pohjois-Satakunnan keskuskunta.
Kankaanpään kaupungin Tekninen keskus on teknisen lautakunnan alainen palvelukeskus, jonka tulosalueita ovat Kuntatekniikka, Vesihuoltolaitos, Tilapalvelut ja Pelastustoimi.
Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja -jakelu sekä jätevesien poisjohtaminen ja puhdistus. Vesilaitos toimittaa vettä myös ympäristökuntiin. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ilman haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaikki Kankaanpään vesilaitoksen talousvesi on pohjavettä.
Viemärilaitoksen tavoitteena on jätevesien häiriötön johtaminen ja tehokas käsittely pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä, sekä keskusta-alueen hulevesien kokoaminen ja johtaminen ilman tulvimisvahinkoja.

Tutustu työnantajaan