Viestintäpäällikkö - Kainuun liitto

Kainuun liitossa on haettavana viestintäpäällikön toimi, joka täytetään toistaiseksi 01.01.2021 alkaen.

Viestintäpäällikön tehtävänä on vastata, suunnitella ja kehittää Kainuun liiton ulkoista ja sisäistä viestintää sekä Kainuun mainetyötä ja yhteiskuntasuhteita.

Viestintäpäällikkö toteuttaa Kainuun liiton viranomaisviestintää sekä edunajamiseen ja aluemarkkinointiin liittyvää viestintää ja mediasuhteita. Viestintäpäällikön vastuulla on Kainuun mainetyön yhteistyön johtaminen ja koordinointi. Lisäksi tehtävään kuuluu osallisuuden ja sidosryhmätyön vahvistaminen. Johtoryhmän jäsenenä viestintäpäällikkö on tiiviisti mukana maakunnan kehittämisessä. Viestintäpäällikön apuna toimii osaava viestintätiimi.

Viestintäpäällikkö sijoittuu maakuntajohtajan alaisuuteen.

Edellytettävä koulutus:
Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viestintätehtävistä ja yhteistyön johtamisesta.

Toimeen valittavalta edellytämme:
- viestinnän monipuolista osaamista ja työkokemusta
- hyvää verkkoviestinnän ja sosiaalisen median hallintaa sekä kykyä ottaa haltuun uusia viestinnän välineitä
- yhteistyöhakuista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta

Toimeen valitulla tulee olla erinomainen suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen taito.

Lisäksi toimen täytössä arvostamme ja katsomme eduksi:
- yhteiskunnallisen päätöksenteon, media-alan, aluekehittämisen ja sidosryhmien tuntemuksen
- kokonaisuuksien hahmottamisen ja muuttuvien tilanteiden hallinnan
- luontevan esiintymistaidon sekä tekstien ja mediasisältöjen tuottamistaidon sekä hyvän digiosaamisen
- yhteistyökyvyn, aloitteellisuuden sekä hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
- innovatiivisuutta ja luovuutta

Lisätietoja

http://www.kainuunliitto.fi

Tutustu työnantajaan

Kainuun liiton maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 ja hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 410 0728
Kirjaamo: Kainuun liiton kirjaamo

Kainuun liitto
Osoite: Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

Kainuun liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa maakunnan aluekehityksestä, alueiden käytön suunnittelusta, toteuttaa alueellaan EU:n rakennerahasto-ohjelmia sekä ajaa maakunnan etua kansallisella ja Euroopan tasolla.