Viestintävastaava - Pietarsaaren kaupunki

Työtehtävään kuuluu kaupungin viestinnän strateginen suunnittelu, kehittäminen ja toteutus. Viestintä-vastaava vastaa kaupungin sosiaalisen median kanavista sekä toimii kaupungin verkkosivujen päätoimittajana. Viestintävastaavalla on myös merkittävä rooli yhteneväisen ja näkyvämmän ilmeen kehittämisessä osana Pietarsaaren kaupungin brändiä. Lisäksi viestintävastaava vastaa kaupungin strategian seurannan raportoinnista ja tilastomateriaalin tuottamisesta. Viestintävastaava työskentelee läheisessä yhteistyössä kaupungin eri luottamuselinten ja toimipaikkojen kanssa sekä kaupungin muiden sidosryhmien kanssa. Viestintävastaavan toimi on sijoitettu kaupunginkansliaan.

Vaatimukset:
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Käytännössä tehtävästä suoriutuminen vaatii erinomaisia taitoja sekä ruotsin että suomen kielessä. Lisäksi tehtävässä menestyminen vaatii suju-vaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävässä edellytetään työkokemusta viestinnän alalta, aikaisempaa kokemusta verkkosivujen ja esitysmateriaalien päivittämisestä ja sisällöntuotannosta, tiimityöskentelystä sekä sosiaalisen median hyö-dyntämisestä viestinnässä. Arvostamme aktiivista kehittämisotetta ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, priorisointikykyä paineistetuissa tilanteissa sekä kunta-alan tuntemusta.

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus, mikäli sitä ei ole aiemmin esitetty. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tutustu työnantajaan

Kaupunginsihteeri Milla Kallioinen, puh. 044 785 1651

Jakobstad, Förvaltning, Stadskansliet
Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, 68600 Pietarsaari

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.