Skip to main content
test
Vihervalvoja - Lappeenrannan kaupunki

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee viheralueiden valvojaa toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Kadut ja ympäristö vastuualue toteuttaa osaltaan kestäviä menestystarinoita hoitamalla katu- ja viheralueiden suunnittelun ja rakennuttamisen, kunnossapidon ja valvonnan sekä liikennejärjestelmän. Kadut ja ympäristö vastuualueen viherympäristö tiimin toimintaympäristöön kuuluvat yleiset viheralueet, kuten katu- ja aukioympäristöt, rakennetut puistot, leikkipuistot ja koirapuistot sekä rantaraitit.

Tehtävään kuuluu erilaiset viheralueiden valvontatehtävät, kuten katuympäristön ja puistojen rakentamisen aikainen valvonta ja viheralueiden takuuajan hoidon valvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu monipuolisesti viherympäristön rakentamiseen liittyviä rakennuttamisen tehtäviä, viheralue- ja puurekistereiden ylläpitoa sekä osallistuminen erilaisiin projekteihin esimerkiksi leikkipaikkaohjelman laatimiseen. Valvojan tehtävänä on valvoa, että viheralueiden rakentaminen ja hoito toteutetaan tehokkaasti ja aikataulussa. Valvoja on vuorovaikutuksessa organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena valvojan toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. hortonomi amk tai vastaava) tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. Vaatimuksena on myös oma-aloitteisuus, valmius suorittaa tehtäviä itsenäisesti ja perus it-järjestelmien hallinta (muun muassa Office).

Ammattitaidon lisäksi arvostamme viherympäristön suunnittelu-, rakentamis-, valvonta- tai kunnossapitokokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta julkisista hankinnoista. Katsomme hakijan eduksi myös muun muassa seuraavat suoritetut koulutukset: vihervalvojakoulutus, maisemarakennuttajakoulutus, leikkipaikkojen turvallisuuskoulutukset.

Palkkaus on teknisten sopimuksen mukainen. Tehtäväkohtainen palkka on noin 3000 euroa, jonka lisäksi ammattiala- sekä henkilökohtainen lisä.

Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaan, tavoitteena viimeistään 5.2.2024.

Hakemukset tulee tehdä sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Lappeenrannan kaupungin Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, os. Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Vihervalvoja.

Hakuaika päättyy torstaina 30.11.2023 klo 10.00. Haastateltaville lähetetään kutsu haastatteluun hakuajan päätyttyä. Haastatteluun valitun hakijan on esitettävä kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, puh. 040 653 0935
Tuotantopäällikkö Sanni Simonen, puh. 040 158 2832

Lisätietoja

Elinvoima ja kaupunkikehitys, kadut ja ympäristö

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta luo kestäviä menestystarinoita yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. European Green Leaf Award 2021 -voittaja ja Kaakkois-Suomen rohkea keskuskaupunki on uusiutuvan energian ja tiedekasvatuksen ratkaisukeskeinen edelläkävijä. LUT-yliopisto ja yhteistyöverkostot tarjoavat edellytykset kasvavalle liiketoiminnalle vain kaksi tuntia Helsingistä sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa. Ympärivuotinen tapahtumatarjonta ja kansainvälinen lentokenttä kutsuvat kävijöitä Saimaan rannalle läheltä ja kaukaa.

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala on täynnä rohkeaa ja aikaansaavaa osaamista. Kaupungin kahdesta toimialasta elinvoima ja kaupunkikehitys luo edellytyksiä työpaikkojen ja asukkaiden määrän kasvulle. Merkityksellinen ja puhdas ympäristö, tehokas kaupunkirakenne, toimiva infra sekä yritysten kasvu ovat toimialan tavoitteita. 250 työntekijän voimin huolehdimme kaupunkisuunnittelusta, kaduista ja ympäristöstä, maaomaisuudesta, yrityspalveluista ja rakennusvalvonnasta. Kuntarajojen yli meillä työskentelee Etelä-Karjalan maaseututoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Lappeenrannan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
Lappeenrannan kaupunki - Savuton työpaikka Lappeenrannan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat