Viisi (5) lähihoitajan tehtävää kotihoitoon - Siilinjärven kunta

Haemme viittä (5) lähihoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen kotihoitoon, työ on 3-vuorotyötä.

Lähihoitajan tehtävänkuvaan kotihoidossa kuuluu perustason auttamis- ja hoitotehtävät asiakkaan kotona. Tavoitteena on asiakkaan selviytymisen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, hengellinen) tukeminen kotona mahdollisimman pitkään. Tehtäviin kuuluu mm.
- oman alueen kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen palvelun toteuttaminen sekä kokonaisvaltainen asiakkaan toimintakyvyn tukeminen
- asiakkaan palvelun seuranta sekä tarvittavien palvelumuutosten tekeminen ja toteutuksen arviointi, asiakkaan ja omaisen ohjaus ja neuvonta päivittäisessä työssä, asiakkaan voinnissa tapahtuneiden muutosten ja huomioiden kirjaaminen päivittäin sekä toteutuneen asiakaspalveluajan tilastoiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu tiimin päivittäiseen toimivuuteen, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät tehtävät yhdessä sairaanhoitajan kanssa sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja lähihoitajaopiskelijoiden käytännön ohjaukseen osallistuminen.

Työsuhteiden kelpoisuusehtona on lähihoitajan tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Kotihoidon lähihoitajan tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävän hoito edellyttää kykyä toimia asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Hyvän ammattitaidon lisäksi perehtyneisyys vanhusten hoitotyöhön sekä kotihoitoon katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n ja Siilinjärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Tehtävää haetaan KuntaRekryn sähköisellä hakemuksella. Huomioithan, että sähköisen hakemuksen ja CV:n perusteella valitaan haastatteluun tulevat hakijat. Haastattelussa tarkastetaan opinto- ja työtodistukset.

Hakijan tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja Siilinjärven kunnan päihdeohjelman mukaisesti esittää huumausainetestiä koskeva todistus.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Mikäli hakija haluaa hakea Siilinjärven kunnan sisältä useampaa tehtävää yhtä aikaa, on hakijan täytettävä jokaiseen rekrytointiprosessiin oma hakemuksensa.

Lisätietoja

http://www.siilinjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa ensisijaisesti osastonhoitaja Merja Pirinen, puh. 044 740 2827/ merja.pirinen@siilinjarvi.fi ja vs. osastonhoitaja Saija Kukkonen, puh. 044 740 2825/ saija.kukkonen@siilinjarvi.fi
Tarvittaessa lisätietoja antaa myös kotihoidon päällikkö Anne Puurunen, puh. 044 740 1983/ anne.puurunen2@siilinjarvi.fi

Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Hoiva- ja vanhuspalvelut, Kotihoivapalvelut
Osoite: Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

Siilinjärvi - vahva ja vastuullinen toimija Pohjois-Savossa, aktiivinen ja kasvava, hyvät palvelut tarjoava yli 21 000 asukkaan kunta. Siilinjärven kunta on työhyvinvointikyselyn perusteella hyvä työnantaja, joka strategiansa mukaisesti varmistaa henkilöstönsä osaamisen, ylläpitää motivaatiota ja kehittää hyvinvointia. Työpaikkamme on savuton.

Siilinjärven kunta - Savuton työpaikka