Vikariat inom äldreomsorg - Kaskisten kaupunki

Vi söker närvårdare och sjukskötare till kort- och långvariga vikariat inom äldreomsog.
I Kaskö finns det en 21 platsig effektiverad serviceboende för äldre, Mariehemmet. Hemvårdens och serviceboendets personal är sammanslagen och största delen av personalen jobbar på båda sidorna, en del endast på Mariehemmet eller hemvården. Vi jobbar i tre skift och vi försöker uppfylla anställdens önskemål i arbetspassplanering. Staden hjälper med bostadsökning.

Läs mer

http://www.kaskinen.fi

Mer om arbetsgivaren

Mariahemmets och hemvårdens förman Tuulikki Leppäniemi tf 040-504 2534

Kaskö stad, äldreomsorg
Adress: Kyrkogatan 36, 64260 Kaskinen

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden.