test

Vikariat som hälsovårdare inom Varha

Hakuaika päättyy  31.12.2023 14:00

Hälsovårdare eller studerande i slutskede - kom till Varha som vikarie!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter. Hos oss kan du göra vikariat i olika uppgifter beroende på i vilket skede dina studier är. Uppgiftsbeskrivningarna varierar från enhet till enhet. Du kan fungera som hälsovårdare om du är utexaminerad hälsovårdare eller har slutfört minst 160 studiepoäng av din utbildning.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner och hälsovårdare har vi bl.a. på hälsostationer, rådgivningsbyråer och skolhälsovård. Var vänlig och svara på ansökningsblanketten på vilka orter du vill arbeta och om du har särskilda önskemål på vilken enhet du vill arbeta.

Studerande: På ansökningsblanketten frågar man hur många kompetenspoäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan vid behov.

Se även öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökning om en yrkesgrupp som du är intresserad av inte har någon egen anmälan. Där finns också bl.a. en egen ansökan för närvårdare och sjukskötare, ifall du ännu inte har tillräckligt med studiepoäng för hälsovårdaruppgifter.


Lisätietoja

http://www.varha.fi/rekry

rekrytointi@varha.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Tutustu työnantajaan