Skip to main content
test
Vikariat som koordinator - Vaasan kaupunki

Kom med och bygg en barnvänlig kommun och välmående för vasaborna!

Vasa stads välfärdsservice söker en koordinator för tiden 13.2-26.11.2023.

Resultatområdet Välfärdsservice har inrättats i början av år 2022. Välfärdsservicen har till uppgift att svara för främjandet av invånarnas välmående och delaktighet tillsammans med de olika sektorerna samt med nätverken. Inom resultatområdet handhas koordineringsuppgiften för skötseln av sysselsättningen, ordnandet av integrationsservicen, den lagstadgade förläggningsservicen och Österbottens medlingsverksamhet.

Välfärdsenheten, som ingår i Välfärdsservicen, har också inlett sin verksamhet i början av år 2022. Vid Välfärdsenheten arbetar vi intensivt inom kontaktytan med stadens olika servicefunktioner samt välfärdsområdet.

Det är enhetens uppgift att utifrån de lagstadgade programmen utarbeta en välfärdsplan och ett integrationsprogram. I välfärdsenheten svarar man bland annat på kommuninvånarinitiativ i anslutning till välfärd och hälsofrämjande, utarbetar utlåtanden och skriver handlingstexter.
Vi söker till vårt team en utvecklingsvillig sakkunnig, som är beredd att ta sig an uppgiften. Vi värdesätter erfarenhet av och kompetens i arbete med människor med olika bakgrund samt ett positivt och innovativt grepp om arbetet.

Den sakkunniguppgift som nu har förklarats ledig innehåller koordinering av modellen Barnvänlig kommun i Vasa, och avsikten är att 50 % av arbetstiden ska gå till detta. I Vasa inleddes utvecklandet av Unicefs modell för en barnvänlig kommun år 2022. Koordinatorn svarar tillsammans med koordineringsgruppen för Barnvänlig kommun för koordineringen och framskridandet av arbetet på Barnvänlig kommun samt för regelbunden uppföljning och bedömning av dessa.
Vi behöver en arbetstagare som har kompetens i service för barn och unga och som är intresserad av att främja rättigheterna för i synnerhet barn i en sårbar ställning i kommunen.

Vidare innehåller uppgiften bland annat koordinering av välfärdsberättelsearbetet tillsammans med enhetens övriga aktörer; rapportering om stadens välfärdssituation såsom till exempel resultaten i skolhälsoenkäten samt stödjande av det nationella hälsofrämjandet och verkställandet av de nationella välfärdsprogrammen.

Vi förutsätter lämplig högskoleexamen. Uppgiften som koordinator förutsätter innovativt tänkande, initiativrikedom och självstyrning, förmåga att arbeta målinriktat och professionellt samt förmåga att fungera som sakkunnig när det gäller olika arbetsgrupper och utvecklingsåtgärder. Skötseln av arbetsuppgiften förutsätter förmåga att arbeta jämlikt och etiskt med olika aktörer samt iakttagande av lagstiftningen.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda det ena inhemska språket samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket.

Den person som väljs till koordinator har den information, förmåga och förståelse som behövs för koordinering och ledning av ett vidsträckt utvecklingsarbete. Den sakkunniga bör ha god muntlig och skriftlig förmåga att kommunicera, söka och producera information. Förmåga att hantera vidsträckta sakhelheter och att i arbetet utnyttja olika digitala lösningar.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2 624,31 € / mån.
Prövotid är 4,5 månader.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ansvarig välfärdssakkunnig Seija Nyqvist tfn. 040 717 3005

Lär dig mer om oss

Välfärdsservicen

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Hos oss arbetar cirka 3500 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat