Vikariat som psykolog till familjerådgivningen - Paraisten kaupunki

Vikariat som psykolog till familjerådgivningen - Paraisten kaupunki

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning till arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

Vikariat som psykolog under tiden för studieledighet vid familjerådgivningen i Pargas för tiden 1.10.2019-31.5.2020

Åbolands familjerådgivning verkar i det idylliska och soliga Familjehuset Ankaret i Pargas och på Kimitoön som har mottagning en gång i veckan. Vid familjerådgivningen strävar man efter att så ändamålsenligt som möjligt införliva arbetet med familjernas naturliga verksamhetsmiljö. Vid Åbolands familjerådgivning arbetar en psykolog och en socialarbetare.

Familjerådgivningens grunduppgift är att ge stöd i föräldraskapet, barnets utveckling, par- och familjeförhållanden, åt familjer med baby samt erbjuda experthjälp och konsultering. Arbetet vid familjerådgivningen består av att ge rätt sorts stöd vid rätt tidpunkt, förstärka kundens delaktighet och ge tänkesätt som stöder förstärkandet av de personliga resurserna. Till psykologens arbetsuppgifter hör inte barn- och ungdomsundersökningar. Kunderna består av barnfamiljer från hela Åbolands skärgård och av dem är över 50 % svenskspråkiga.

Familjehuset Ankarets historia började år 2009. I Ankaret finns just nu mödra- och barnrådgivningen, skolkuratorn, barnpsykologen, talterapeuten, speciallärarna i småbarnspedagogik, handledarna inom familjedagvården, familjerådgivningen och flyktinghandledaren, allt som allt ca 30 arbetstagare. Familjehuset Ankaret är ett resurscenter för proffs inom olika yrkesgrupper. Man stöder barnfamiljernas delaktighet i verksamheten, samt samarbetar bl.a. med den tredje sektorn och läroinrättningar. Som stöd för arbetet i Familjehuset finns en styrgrupp som består av koordinatorer, anställda och förmän.

Nyckelord i Familjehuset är samarbete och förmåga att lyssna. Verksamheten som är placerad i de gemensamma utrymmena möjliggör ett yrkesövergripande arbete som i sin tur hjälper till att erbjuda rätta hjälp- och stödformer i ett tidigt skede. Det interaktiva ICDP-programmet (International Child Developement Programme) bildar en gemensam värdegrund för arbetet och med hjälp av det kan vi utveckla vår förmåga att bemöta barnet med respekt och sensitivt lyssna och förstå barnets tankar, känslor och intentioner.

Behörighetsvillkor är legitimerad kompetens som psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994 5 §). I brist på kompetenta sökande beaktas även studerande inom psykologi som snart är färdiga med sin examen. Som merit ses studier med specialisering inom uppfostrings- och familjerådgivning eller motsvarande studier och erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. I uppgiften krävs god förmåga i båda inhemska språken.
Den som väljs bör före vikariatet inleds uppvisa ett utdrag ur brottsregistret enligt lagen om brottslig bakgrund (504/2002).

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 233977. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.5.2019 kl. 12:00.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Tilläggsinformation om uppgiften fås av
Chefen för familjeenheten Sami Salmivirta 040 488 6091 sami.salmivirta@pargas.fi
Familjerådgivningens psykolog Petra Zilliacus 044 358 5709 petra.zilliacus@pargas.fi
Familjerådgivningens socialarbetare Inkeri Mäkinen 044 358 5819 inkeri.makinen@pargas.fi

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perheyksikkö - Familjeenheten
Osoite: Urnlundsvägen 4, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Tutustu työnantajaan