Vikariat som Sjukskötare/Missbrukarcentret - Vaasan kaupunki

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en sjukskötare för tiden 27.4.-30.9.2020 till Vasa missbrukarcenter.

Vasa missbrukarcenter erbjuder vård för över 18 åriga personer som insjuknat i rusmedelsberoende. Till nyktringsvården samt akutvården och avgiftningen kan man söka sig baserat på lågtröskelprincipen, utan remiss och oberoende av tiden på dygnet. Därtill förverkligar vi substitutionsvård för personer som insjuknat i opiodberoende.

Grunduppgiften för enheten är att hänvisa personer som insjuknat i rusmedelsberoende mot en rusmedelsfri livsstil.

Vi söker en sjukskötare till mångsidiga uppgifter inom de olika funktionerna inom Vasa missbrukarcenter. Sjukskötaren ansvarar för läkemedelsbehandlingarna inom enheten. Därtill utvärderar sjukskötaren vårdbehovet hos klienterna, hur vården framskrider och hänvisar klienterna till lämplig service. Arbetet baserar sig tydligt på socialhandledarmetoder och förutom kliniskt arbete utför sjukskötaren mycket samarbete med de olika myndigheterna inom social- och hälsovården.

Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YHS).

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Därtill förutsätter vi beslutsamt ömsint, aktivt samt yrkesmässigt starka arbetsmetoder samt förståelse för rusmedelsberoende som sjukdom. Vi förutsätter även förmåga att arbeta med klienter som insjuknat i rusmedelsberoende i olika arbetsuppgifter inom missbrukarcentralen.

Vi uppskattar kännedom om rusmedel, rusmedelsberoende samt utmaningar med sinnets funktionsförmåga. God arbetsplatsfärdighet samt språkfärdighet uppskattas även stort.

Vi erbjuder sjukskötarna en möjlighet till intressant och mångsidigt arbete, där förutom akut missbrukararbete betoningen ligger på terapeutiska arbetsmetoder samt att leda klienter som insjuknat i rusmedelsberoende mot en rusfri livsstil.

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Missbrukarcentrets chef Mika Nevasaari, tfn 040 544 7917

Social- och hälsosektorn / Missbrukarcentret
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.