Vikariat som socialhandledare - Kirkkonummen kunta

Vikariat som socialhandledare - Kirkkonummen kunta

Vikariat som socialhandledare. (ansökningstiden har förlängts)

Vid Kyrkslätts kommuns sysselsättningsenhet Toimari ledigförklaras ett vikariat som socialhandledare 11.6.2019-31.12.2019.

Uppgiftsbeskrivning:
Verksamhetsstället är Kyrkslätts kommuns sysselsättningsenhet Toimari. Socialhandledarens uppgifter omfattar klientarbete vid TYP och deltagande i rehabilitering av klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet.
Syftet med sektorövergripande samservice (TYP) och rehabiliterande arbetsverksamhet är att med hjälp av servicestyrning stödja klienterna i att aktivera sig och söka sig till yrkesutbildning som främjar sysselsättningen eller till arbetslivet.

Som TYP-anställd bedömer du tillsammans med TE-centralens tjänsteman och Fpa de långtidsarbetslösas servicebehov och planerar och deltar i genomförandet av tjänsten. Som kommunalt anställd i TYP koncentrerar du dig på att styra klienterna till social- och hälsovårdstjänster.

Behörighetskrav: Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). Kännedom om principerna för vägledning av långtidsarbetslösa, kännedom om lagen om sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP-lagen) och kännedom om och kunnande i rehabiliterande arbetsverksamhet är till fördel med tanke på skötseln av uppgifterna.

Lönen bestäms enligt lönesättningen i AKTA och kommunens gällande lönesättning (2 690,95 €/mån.).

Arbetsplatsens adress är Hvittorpsvägen 6, 02430 Masaby

Skicka din ansökan senast 12.7..2019 före kl.12:00 (anökningstiden förlängd) på kommunrekrys elektroniska blankett (jobbnyckel 236853).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Ytterligare uppgifter ges av chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio, tfn 040 576 8686 eller per e-post i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi eller socialhandledare Thijs Verbrugghe tfn 0400 277 934

Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan, resultatenheten sysselsättningstjänster
Adress: Hvittorpsvägen 6, 02430 Masala

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren