VIKARIAT SOM TANDSKÖTARE, 19.8.2019-26.1.2020 - Siuntion kunta

VIKARIAT SOM TANDSKÖTARE, 19.8.2019-26.1.2020 - Siuntion kunta

Vi söker efter en tandskötare till vikariatet vid vår trevliga arbetsgemenskap för tiden 19.8.2019-26.1.2020 eller enligt överenskommelse (PERUSTLTK 134/19).

Vid vår trivsamma och moderna tandvårdsklinik arbetar tre tandläkar-tandskötararbetspar, en munhygienist, en instrumentvårdare och en specialtandläkare i tandreglering och parodontit dessutom några dagar i månaden. Vi använder klientdatasystemet Winhit samt digital röntgen. Nöjda kunder utgör grunden för vår kvalitativa verksamhet.

Förutsatt utbildning och arbetserfarenhet
Behörighetsvillkor är närvårdare med inriktning på munhälsovården eller tandskötarexamen. I uppgiften förutsätts sedan 1.3.2018 det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är till fördel att behärska båda inhemska språken.

Den valda ska innan mottagande av befattningen förevisa ett av företagshälsovården utfärdat god-tagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För vikariaten tillämpas en tre (3) månaders prövotid.

Lisätietoja

http://www.sjundea.fi

Ytterligare information om uppgiften ger ansvarig tandläkare Riitta Rapila, tfn 050 412 4087,
e-post: riitta.rapila@siuntio.fi

Siuntion kunta, Perusturvaosasto, Terveyspalvelujen tulosalue, Suunterveydenhuolto
Osoite: Charlota Lönnqvistväg 3 A, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Tutustu työnantajaan