test

Vikariat som tandskötare och munhygienist

Hakuaika päättyy  31.12.2023 14:00

Tandskötare, munhygienist eller studerande på området - kom till Varha som vikarie!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter. Vikariat finns på Varhas hälsostationer och tandkliniker samt på Kliniken för mun- och käksjukdomar i ÅUCS.

Du kan fungera:
- Som tandskötare om du är utexaminerad närvårdare (kompetensområdet för munvård) eller tandskötare eller har avlagt minst 120 kompetenspoäng av studier för närvårdare och studierna inom kompetensområdet har inletts.
- Som munhygienist, om du är utexaminerad munhygienist eller har slutfört minst 140 studiepoäng av munhygienistens studier.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner. På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i.

Studerande: På ansökningsblanketten frågar man hur många studie/kompetenspoäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.

Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig.

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Se även öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökning, ifall en yrkesgrupp som du är intresserad av inte har någon egen anmälan eller om du ännu inte har tillräckligt med studie/kompetenspoäng för att sköta vikariat för tandskötare eller munhygienist, men du skulle vara intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha.


Lisätietoja

https://www.varha.fi/rekry

rekrytointi@varha.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Tutustu työnantajaan