Vikariat som timlärare i huvudsyssla - Vaasan kaupunki

Vikariat som  timlärare i huvudsyssla - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en timlärare i huvudsyssla i musik och slöjd för tiden 1.8.2019-31.12.2019 till Sundom skola.

Behörighetsvillkor till tjänstvikariatet är enligt förordning 986/1998.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Lisätietoja

http://www.vasa.fi

Rektor Annika Snickars, tfn. 040 516 6046

Bildningssektor Sundom skola
Osoite: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Tutustu työnantajaan