Vikarie för klasslärare - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad söker en vikarie för klasslärare till Kyrkostrands skola

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. Eleverna kommer från hela regionen. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.


Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Vi söker nu en vikarie för klasslärare med social kompetens, respektfullt bemötande av kolleger och elever och med ett problemlösande förhållningssätt till arbetet.


Behörighet för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Tjänsten besätts med fyra (4) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Videointervjuer görs kontinuerligt under ansökningstiden.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi
http://www.kyrkostrandsskola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Jan Levander
044 785 1479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Siv Martelin
044 785 1356
siv.martelin@edu.jakobstad.fi

Lära dig mer om oss

Bildningsverket

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.


Adress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat