Skip to main content
test
Vikarie för lektor i matematiska ämnen - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som vikarie för lektor i matematiska ämnen i Winellska skolan för tiden 29.9.2023 - 31.7.2024. Sammanlagt 21 årsveckotimmar undervisning i högklasserna.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998). Den till tjänsten valda skall uppvisa straffregisterutdrag L504/2002 (arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 552359). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 28.9.2023 kl. 12.00.

Läs mer

https://www.winellskaskolan.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Winellska skolan, rektor Katri Vepsä, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning, Bildningstjänster, Svensk utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: Aseman Ostari, Kyrkslätts centrum, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat