Vikarie till daghem - Kruunupyyn kunta

Vikarie för lärare, socionom, barnskötare eller assistent inom småbarnspedagogiken och förskolan, enligt behov för kortare eller längre tid. Vi beaktar även studeranden inom området samt personer som har lämplig erfarenhet av/ eller är intresserade av arbete på daghem.
Uppge i din ansökan hurudana vikariat du är intresserad av och precisera när du står till förfogande. Då vi fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och kommer överens om en tid för intervju.

Läs mer

https://www.kronoby.fi/sv/barn-and-utbildning/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Erica Nygård
040 6415 986
erica.nygard@kronoby.fi

Lär dig mer om oss

Kronoby kommun

Kronoby kommun består av Kronoby, Nedervetil och Terjärv. I varje kommundel finns daghem och förskolor. Daghemmen är svenskspråkiga, men tvåspråkiga grupper finns i alla kommundelar.


Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Sinulle suositellut työpaikat