Vikarier  inom sektorn för utbildningstjänster - Luodon kunta

Vi behöver vikarier för lärare i förskolan, åk 1-6 och åk 7-9.

Vikariaten kan vara av typen akuta inhopp, men även för längre tider.

Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)

Uppge i din ansökan/anmälan hurudana vikariat du är intresserad av.
Precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov.
Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Ansökan sker via Kuntarekry med
arbetsnyckel 330064

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Carola Holm-Palonen
Chef för utbildningstjänster
Tfn : 06-7857235
E-post: carola.holm-palonen@larsmo.fi

Lära dig mer om oss

Larsmo kommun, Utbildning

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 300 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare. Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.


Adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto

Sinulle suositellut työpaikat