Vikarier inom småbarnspedagogiken i Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Vi behöver vikarier för kortare och ibland tid inom småbarnspedagogiken. Lärare, barnskötare samt assistenter.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet och som är lämpliga för och intresserade av branschen.

Uppge i din ansökan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju. Vikariaten tilldelas främst via SMS via appen Rekrymobiili.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Matilda Engström tel 044 7851426 matilda.engstrom@jakobstad.fi
eller enhetschefer på respektive enhet, fornamn.efternamn@jakobstad.fi

Lär dig mer om oss

Jakobstad, Bildningssektorn, Avdelningen för småbarnspedagogik

Jakobstad är en vacker tvåspråkig stad vid havet. I staden finns nio daghem, varav de flesta är tvåspråkiga. Detta innebär att det på daghemmet finns både svensk- och finskspråkiga avdelningar.


Adress: Pb 41, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat