Vikarier till Hannahemmet - Kemiönsaaren kunta

Vikarier till Hannahemmet

Intresserar vårdbranschen dig?
Då är det dig vi söker!

Hannahemmet är ett tvåspråkigt åldringshem med såväl institutionsvård (29 platser), effektiverat serviceboende (28 platser) och en kortvårdsplats. Vi arbetar i fem moduler.

Vår vårdfilosofi grundar sig på att varje människa behöver en annan människa.

Mer om arbetsgivaren

Förman Carita Pomrén, carita.pomren@kimitoon.fi, 02 4660650, 0405270647

Hannahemmet
Adress: Kemiönsaari, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.