Skip to main content
test
Vikarierande brandmän och ambulanssjukvårdare - Maarianhaminan kaupunki

VÅR VERKSAMHET

Vid Räddningsverket arbetar allt från brandmän och ambulanssjukvårdare till brandförmän, prehospitala fältchefer, brandinspektör och brandmästare. Vårt uppdrag består i att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Vi jobbar i nära samarbete med Ålands hälso- och sjukvård, polisen, gränsbevakningen samt andra samhällsviktiga aktörer och tar hand om allt från bränder och olyckor, ambulanssjukvård, händelser som involverar farliga ämnen samt andra uppdrag som kräver vår hjälp. Räddningsverket har dessutom räddningsdykare och kan därmed bistå sjöräddningen vid olyckor i vattenområde.

Vi finns där när det som inte får hända inträffar och hjälper medmänniskor i deras svåraste stunder. Vårt uppdrag är komplext och innefattar förutom den utryckande delen även förebyggande arbete såsom tillsyn, utbildning och brandorsaksutredning. Räddningsverket sköter även stadens befolkningsskyddsplanering.

Som en del av Mariehamns stad är vi med och bidrar på många olika sätt till vårt lokalsamhälle. Vi är en aktiv del i stadsbilden och arbetar förebyggande genom att träffa människor och informera om brandskyddsfrågor och annan olycksförebyggande verksamhet.

DIN PROFIL

Vid Räddningsverket ställs stora krav på flexibilitet för att snabbt kunna ställa om från sina dagliga sysslor i lugn miljö till att åka ut och genomföra ett akut räddningsuppdrag. Vår brandstyrka samt våra ambulansbesättningar möter ofta komplexa situationer och för att vi skall ha en så bred kompetens som möjligt söker vi människor med olika erfarenhet och bakgrund. Social kompetens, teknisk kunskap, problemlösningsförmåga och en naturlig fallenhet för ett serviceinriktat och respektfullt bemötande är några av de egenskaper vi värdesätter högt och behöver i en grupp.

Eftersom Räddningsverket bedriver både räddningstjänst och ambulanssjukvård har vi ett behov av både brandmän och ambulanssjukvårdare.

FORMELLA GRUNDKRAV FÖR VIKARIAT

20 år fyllda
B-körkort (C-kort är meriterande)

Brandman:
- Avlagd brandmannaexamen inom EES-området
- Avlagt tre terminer vid utbildningen Skydd mot olyckor
- Avlagt två terminer vid finska Räddningsinstitutets utbildning till räddningsman
- FBK-grundutbildning (släckningsman, räddningsman samt rökdykare)

Ambulanssjukvårdare:
- Avlagd ambulanssjukvårdarexamen (närvårdare med inriktning akutsjukvård)
- Avlagt fyra terminer vid sjukskötarprogrammet
- Avlagt två terminer vid finska Räddningsinstitutets utbildning till räddningsman

Fysiska krav
Om våra fysiska krav står att läsa på:
https://www.mariehamn.ax/bygga-och-bo/raddningsverket/bli-brandman

ANSÖKAN

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.

Välkommen med din ansökan!

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

För mer information
Ambulans: Tom Göstas, 018-531486, tom.gostas@mariehamn.ax
Brand: Karl Nordlund, 018-531481, karl.nordlund@mariehamn.ax

Lär dig mer om oss

Mariehamns stad, Infrastruktursektorn, Räddningsverket

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.


Adress: Elverksgatan 8, 22100 Mariehamn

Sinulle suositellut työpaikat