Skip to main content
test
Vikarierande personalchef - Närpiön kaupunki

Närpes stad söker en vikarierande personalchef för tiden 18.4.2024-3.3.2025

Som vikarierande personalchef i Närpes stad är du med i utvecklingen av en framtidsinriktad och mångkulturell landsbygdsstad. Personalchefen är ansvarig för personalförvaltningen, fungerar som arbetsgivarens representant och ingår i stadens ledningsgrupp.

Till de centrala uppgifterna hör att tolka och tillämpa kollektivavtal och relevant lagstiftning, koordinera personalförmåner och stöda utvecklingen av personalens välmående, samt svara för och stöda förmän i ett brett register personaladministrativa frågor. Vikarierande personalchefen är kontaktlänk till Kommunarbetsgivarna och företagshälsovården, samt huvudanvändare för flera av stadens personalförvaltningsprogram.

Behörighetskraven är lämplig högre högskoleexamen, goda språkkunskaper i svenska och finska, samt kännedom om arbets- och pensionslagstiftning. Även en person med lägre högskolexamen, men arbetserfarenhet inom området kan komma ifråga för vikariatet.

Vi önskar att vikarierande personalchefen har god samarbets- och organisationsförmåga, erfarenhet av offentlig sektor och relevanta kollektivavtal, samt förtrogenhet med personalförvaltning.

En prövotid om fem månader tillämpas. Den som väljs ska vid tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan, inklusive CV, skickas elektroniskt via www.kuntarekry.fi senast 3.3.2024 kl. 23.59. Behörighetsbetyg/intyg ska bifogas ansökan för att den ska vara giltig. På basis av behörighet och meriter kallas sökande till intervju den 5.3 alt. 8.3 (eftermiddag).

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Stadsdirektör Mikaela Björklund (040-7091655) eller personalchef Sofia Nordback (040-1600619)

Lär dig mer om oss

Närpes stad, Förvaltningsavdelningen

Närpes stads verksamhet omfattar idag småbarnspedagogik, utbildning, kultur, fritid, förebyggande välfärd, tekniska sektorns tjänster samt kommunal förvaltning. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!


Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Sinulle suositellut työpaikat