Violinlärare - Kirkkonummen kunta

Vi söker en violinlärare vid det tvåspråkiga Kyrkslätts musikinstitut i tjänsteförhållande som gäller tills vidare fr.o.m. 1.8.2020.

Du är en inspirerande, samarbetskunnig och mångsidig lärare och violinist. Du har erfarenhet av samarbete med olika aktörer och leder naturligt barnorkesterverksamheten. Du kan vid behov anpassa programmet och fungera som kapellmästare för en orkester. Vi anser altfiolundervisning och kunskaper i svenska i undervisningssituationer som merit.

Vi erbjuder en aktiv arbetsgemenskap och möjligheten att utveckla undervisningen i violinspel och orkesterverksamhet i Kyrkslätt.

Lönen utgår enligt UKTA del F bilaga 10 lönesättningspunkt 4 08 04 01 2. Undervisningsskyldighet enligt UKTA 23 veckotimmar samt skyldighet att utföra annat arbete som ingår i tjänsten. Behörighetskraven för tjänsten följer förordningen 986/1998, och den som väljs ska ha avlagt en lämplig högre högskoleexamen. Tjänsten ska tas emot fr.o.m. 1.8.2020 och en prövotid på 6 månader iakttas. Den som blir vald ska före fastställandet av valet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag.

De sökande eller en del av dem kan vid behov kallas till intervju (30-45 min) samt till undervisnings- och spelprov (tot. 15 min). Intervjuerna hålls i Kyrkslätt (Kyrkstallsvägen 1A, 2 vån.) veckorna 9 och 10.

Tjänsten söks i första hand via den elektroniska blanketten på kuntarekry.fi och ansökningarna skickas senast må 24.2.2020 kl. 12.00 elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi. Bifoga en kort fritt formulerad ansökan och en meritförteckning till ansökan i PDF-format.

Läs mer

http://www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto

Mer om arbetsgivaren

Biträdande rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Titta Kalaja, tfn 040 834 8648, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi Du når oss bäst onsdagar kl. 9 - 12. Rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Satu Ylönen, tfn 040 - 831 2742, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kyrkslätts musikinstitut
Adress: Kirkkotallintie 1A, 2 krs., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och omfattas av HRT-kollektivtrafiken. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroinrättning, som ger musikundervisning enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats