Virkasuhteinen tuntiopettaja - Sodankylän kunta

Virkasuhteinen tuntiopettaja - Sodankylän kunta

Sodankylän kunnan perusopetuksessa, sijoituspaikka Aleksanteri Kenan koulu, julistetaan haettavaksi

virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävä velvollisuudella opettaa englantia ja ruotsia 20.8.2019 alkaen toistaiseksi

Tarjoamme haasteellisen, monikulttuurisen, kansainväliseen yhteistyöhön suuntaavan työympäristön yhtenäis-tä perusopetusta antavassa YK-koulussa, jossa työskentelee noin 50 koulun kehittämiseen sitoutunutta opet-tajaa. Tuntiopettajan tehtävässä opetusta voi olla yhtenäisen perusopetuksen kaikilla luokka-asteilla (1-9) sekä Sodankylän lukiossa.

Työssä vaaditaan OPS2016:n tuntemusta, kykyä tehdä tiimi- ja monialaista yhteistyötä sekä hyviä vuorovaiku-tustaitoja ja aloitteellisuutta. Eduksi katsotaan monipuolinen tieto- ja viestintätekniikan osaaminen sekä säh-köisten oppimisympäristöjen (esimerkiksi Peda.net, Office 365) käyttökokemus.

Lisäksi edellytämme hakijalta aikaisempaa moitteetonta palvelua.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää Kuntarekry.fi -palvelun kautta Hakuaika päättyy 26.7.2019 klo 12.00. Hakemuksia ei palauteta.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esi-tettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lain 759/2004 mukainen huumausainetodistus viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

HAKUAIKA: 24.6.- 26.7.2019 klo 12.00 mennessä
TYÖ ALKAA: sopimuksen mukaan, mutta viimeistään 20.8.2019
PALKKAUS: OVTES
PALVELUSSUHTEEN TYYPPI: Vakinainen

YHTEYSTIEDOT:
Rehtori Irja-Kaisa Lakkala, puh. 040 482 8045

Sodankylä on 9000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa
kulttuuritapahtumissa.

Sodankylän kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja: www.sodankyla.fi ja www.visitsodankyla.fi

Rehtori Irja-Kaisa Lakkala, puh. 040 482 8045

Sodankylän kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Sodankylä

Sodankylä on 9000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanvietto-mahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuritapahtumissa.
Sodankylän kunta on savuton työpaikka.
Lisätietoja: www.sodankyla.fi ja www.visitsodankyla.fi

Tutustu työnantajaan