Vk-opettajan ja lastenhoitajan sijaisuuksia - Euran kunta

Haemme nykyisten varhaiskasvatuksen ammattilaistemme joukkoon yhteistyökykyisiä ja kehittämishaluisia, tiimityöhön sitoutuneita uusia ammattilaisia. Lupaamme sinulle palvelurakenneuudistuksen myötä uusiutuvia tiloja, motivoituneet työkaverit sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja päivitetyn esiopetussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta, jossa toimintakulttuurin kehittäminen on keskeistä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kivijalkana arvostamme kasvattajan ja lapsen välistä hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta, työyhteisön yhteisesti sovittua arvopohjaa sekä pedagogista suunnittelua, kehittämistä ja arviointia.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Mervi Formulahti, puh. 044-4224 500, Satu Jokinen, puh. 044-4224 473, Helena Lamminen, puh. 044-4224 492 ja Sirpa Alamäki, puh. 044-4224 464

Sivistyspalvelut
Osoite: Satakunnankatu 12, 27510 Eura

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.