Vuorentaustan koulun rehtorin virka - Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupungin sivistysosasto hakee Vuorentaustan kouluun 27.3.2019 klo 15.00 mennessä

Rehtoria

Vuorentaustan koulu sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä Ylöjärven Vuorentaustan kaupunginosassa. Koulussa on vuosiluokilla 1-9 noin 450 oppilasta. Koulussa toimii Ylöjärven kaupungin musiikkipainotteiset luokat vuosiluokilla 4-9 sekä alueellinen pienluokka vuosiluokkien 7-9 oppilaille. Koulun alaisuudessa on myös lisäopetuksen luokka, joka toimii Koulutuskeskus Valossa.

Haemme rehtoriksi henkilöä, jolla on kykyä ja taitoa tukea koko kouluyhteisön oppimista ja kasvua. Rehtorilla tulee olla erinomaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä riittävästi perusopetuksen työkokemusta. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös henkilöstö- ja taloushallinnon sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista.

Lisäansioksi luetaan koulun johtamisen työkokemus sekä kolmiportaisen tuen asiantuntemus.
Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.

Hakijoiden arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat viran täyttöprosessin ensimmäisessä vaiheessa kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä muut opintosuoritukset, työkokemus, työstä saatu tai pyydetty palaute sekä työhakemuksen sisältö kokonaisuutena. Näiden tekijöiden perusteella valitaan hakijat täyttöprosessin toiseen vaiheeseen, jossa ratkaisevaan rooliin nousevat työhaastattelu sekä siihen mahdollisesti liitettävät tehtävät ja soveltuvuustestit.

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti.

Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan haastattelutilaisuudessa.

Viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Terveystalon työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä voimassaoleva rikostaustaote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virka täytetään 1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja ja hakulomake löytyvät rekrytointiohjelmasta www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

https://peda.net/ylöjärvi/peruskoulut/vuorentaustan-koulu3
http://www.ylojarvi.fi

Opetuspäällikkö Tarja Suhonen, p. 050 342 2602, tarja.suhonen@ylojarvi.fi.

Ylöjärven kaupunki, Sivistysosasto
Osoite: Tornitie 1, Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen naapurissa. Perusopetus on yksi lapsirikkaan kaupunkimme painopistealueista ja olemme jo vuosia panostaneet erityisesti koulujen toiminnan kehittämiseen. Koulumme ovat hyvässä kunnossa!

Tutustu työnantajaan