Vuoromestari, Pelastuslaitoksen Tilannekeskus, Turku

Hakuaika päättyy  7.8.2024 14:00

Haemme pelastuslaitoksen Tilannekeskukseen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen vuoromestaria.

Pelastuslaitoksen Tilannekeskus on 24/7 toiminnassa oleva yksikkö, jonka päätehtäviin kuuluu maakunnallisen tilannekuvan ja tilannetietoisuuden ylläpito, pelastustoiminnan tukeminen ja johtaminen, valvontatoiminnan tukeminen, aulapalvelut sekä oman toiminnan ylläpitoon liittyvät tehtävät. Tilannekeskus muodostaa myös jatkuvasti toiminnassa olevan perustan pelastustoiminnan johtokeskukselle. Tilannekeskus toimii pelastuslaitoksen yhteyspisteenä sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille ja monille eri yhteistyötahoille.

Vuoromestarina ylläpidät jatkuvasti ajantasaista tilannetietoisuutta Varsinais-Suomen maakunnan alueelta ja teet tilannekuvan perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi huolehdit osaltasi pelastustoiminnan johtamisesta ja tukemisesta riippuen käynnissä olevasta onnettomuustilanteesta. Vastaat osaltasi myös vakituisten paloasemien valmiuksista ja osallistut työvuorosuunnitteluun. Työparinasi tilannekeskuksessa toimii tilannekeskuksen operaattori, joka työvuorossa ollessasi on myös toiminnallinen alaisesi. Työ on vuorotyötä, jota tehdään pääsääntöisesti 12 tunnin pituisissa päivä- ja yövuoroissa.

Vuoromestarin työ edellyttää vaativaa ongelmanratkaisukykyä. Työ vaatii laaja-alaista ja monipuolista tietämystä ja tuntemusta lukuisista erilaisista pelastustehtävistä ja -tekniikoista sekä niihin liittyvien koneiden, laitteiden sekä muun teknisen pelastuskaluston tuntemusta. Vuoromestarin pitää osata valita oikeat ja tarkoituksenmukaisimmat pelastustekniikat ja -taktiikat ihmisten tai omaisuuden pelastamiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Vuoromestarin viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) 6§ edellyttämä alipäällystö- tai päällystötutkinto, suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään B-luokan ajokortti.

Tehtävässä menestyminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä ja oma-aloitteisuutta. Tehtävä edellyttää myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työyhteisössä että monien eri yhteistyötahojen/ammattiryhmien kanssa. Tehtävässä vaaditaan kykyä tehdä nopeita ratkaisuja paineen alaisena sekä ymmärtää erittäin suuria kokonaisuuksia. Tehtävä edellyttääkin erittäin hyvää henkisen paineen hallintaa.

Lisäksi arvostamme:

- kokemusta pelastustoiminnan johtamisesta
- kokemusta työskentelystä pelastustoimen tilannekeskusympäristössä
- hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn käyttökokemusta
- pelastustoimen kenttäjohtojärjestelmän (PEKE) käyttökokemusta
- pelastustoimen muiden järjestelmien tuntemusta
- molempien kotimaisten kielten taitoa sekä muuta kielitaitoa
- kokemusta Numeron tietojärjestelmän käytössä
- ymmärrystä ja kokemusta työvuorosuunnittelusta
- yleisimpien toimistosovelluksien osaamista
- VIRVE/RCS käyttökokemusta

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella 27 kunnassa.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum-etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Lisätietoja

http://varha.fi
https://pelastustoimi.fi/varsinais-suomi/

Yhteystiedot

Hanna Ritvanen, hanna.ritvanen@varha.fi, p. 050 385 3419 (vuosilomalla 17.6-7.7.2024)

Roni Sillanmäki, roni.sillanmaki@varha.fi, p. 044 907 3055 (vuosilomalla 1.7-28.7.2024)

Ajalla 1.7-5.7.2024 kyselyt Harri Heikkilä, harri.heikkila@varha.fi, p.040 359 2437

Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Tutustu työnantajaan