Skip to main content
test

Syttyykö sydämesi lasten hyvinvoinnin edistämiselle? Onko sinulla kokemusta esiopetuksesta ja yhteisöllisestä opiskeluhuollosta? Innostutko yhteisöllisyyden ja ryhmädynamiikan kehittämisestä yhdessä muiden kanssa? Kiinnostaako sinua syrjäytymistä ennalta ehkäisevä työ?

Jos vastasit joihinkin kohtiin kyllä, saatat olla etsimämme yhteisöohjaaja!

Valtakunnallisessa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämishankkeessa tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää Espoon esi- ja perusopetuksen hyvinvoivaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tasa-arvoisesti saavutettavalla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lasten oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Haemme nyt yhteisöohjaajaa Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen 2.10.2023 - 30.6.2024 väliselle ajalle. Yhteisöohjaajana pääset toimimaan työparina toisen yhteisöohjaajan kanssa. Työparina pääsette kiertämään ja tutustumaan useiden esiopetusyksiköiden toimintakulttuureihin ja tukemaan heidän yhteisöllisen hyvinvointityön kehittämistä.

Yhteisöohjaajan työtehtäviin sisältyy esiopetusryhmissä tehtävää työtä, yhteisön hyvinvointityötä vahvistavia toimia sekä yksittäisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamista ja ohjaamista. Yhteisöohjaajan työtä esiopetusryhmissä ovat esimerkiksi lasten kasvun ja oppimisen vahvistaminen, osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen sekä ryhmään kuulumisen ja turvallisuuden tunteen tukeminen. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmädynamiikkaa tukevaa toimintaa suunnitellaan ja ohjataan yhdessä esiopetuksen henkilöstön ja monialaisen yhteistyöverkoston kanssa.

Työpaikan nimi ja osoite: Suomenkielinen varhaiskasvatus

Hallinnollinen osoite: Karaportti 1, 02610 Espoo

Työaika: KVTES:n mukainen 38 h 15 min/viikko

Tehtävä on määräaikainen.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto, esim sosionomi tai yhteisöpedagogi.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

-Monipuolista ammattiosaamista esiopetusikäisen lasten kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä heidän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen ryhmässä.
- Positiivisen vuorovaikutuksen työskentelyotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja
- Ratkaisukeskeisyyttä erilaisten tilanteiden selvittämiseksi yhdessä esiopetuksen henkilöstön kanssa.
- Joustavuutta
- Aloitteellisuutta
- Itsenäistä työotetta
- Hyvää suomen kielen taitoa
- Kiinnostusta lasten, esiopetuksen henkilöstön, huoltajien, opiskeluhuollon ja yhteistyöverkoston kanssa toimimiseen esiopetuksen arjessa.

Perhe- ja sosiaalityön palvelukentän tuntemus.
Kokemus lasten hyvinvointityöhön liittyvästä projektityöstä tai kehittämistyöstä.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen.
Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan).
Arvostamme henkilöstön ammattitaitoa ja tarjoamme ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää täydennyskoulutusta.

Espoon kaupunki arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivoimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Voit kysyä työpaikan olosuhteista (esim.erityistarpeista) myös anonyymisti. Lähetä kysymyksesi keha.rekrytointi@espoo.fi. Selvitämme asian sinulle paljastamatta henkilöllisyyttäsi esihenkilölle.

Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Emmiina Harjula +35840634369 / Tiedustelut puhelimitse perjantaina 15.9. klo 14-16
emmiina.harjula@espoo.fi
Erityissuunnittelija

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta. Päivittäin varhaiskasvatukseen osallistuu noin 17 000 lasta. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Kannustava ilmapiiri, oppivat työyhteisöt ja asiantuntijoidemme tarjoama tuki tekevät työstä meillä mielekästä ja innostavaa. Kehitämme aktiivisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja toimintatapoja, joten meillä pääset hyödyntämään esimerkiksi uusia digipedagogisia menetelmiä. Tarjoamme laajat koulutusmahdollisuudet ja vaihtoehtoja oman osaamisen kehittämiseen. Tule meille työkaveriksi Espoon varhaiskasvatukseen!


Osoite: Karaportti 1, 02610 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat