Yhteisten aineiden lehtori - Kajaanin kaupunki

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö seuraavissa yhteisten tutkinnonosien osa-alueissa: yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta.

Opetus tapahtuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille eri koulutusaloilla lähiopetuksena, etäopetuksena ja verkkototeutuksina.

Opettaja toimii yhteisten aineiden opettajien tiimin jäsenenä. Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Edellytämme verkko-opetusympäristöjen hallintaa opetus- ja ohjauskäytössä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilasta, lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Mari Karjalainen, 044 797 0491, mari.karjalainen@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Opintie 3, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.

Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.