Yhteyspäällikkö, päättäjäviestintä BusinessOulu - Oulun kaupunki

BusinessOulu -liikelaitokseen haetaan YHTEYSPÄÄLLIKKÖÄ, päättäjäviestintä määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 30.6.2024 saakka.

Yhteyspäällikön tehtävä sijoittuu BusinessOulun viestintä- ja markkinointiyksikköön. Yksikkö toteuttaa Oulun näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä kansainvälisen elinkeinoviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin keinoin sekä tuo monipuolisesti esille BusinessOulun palveluita ja toiminteita. Yhteyspäällikön tehtävässä toimitaan läheisessä yhteistyössä myös BusinessOulun muiden yksiköiden ja Oulun alueen elinkeinotoimijoiden kanssa.

Yhteyspäällikkö vastaa Oulun kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavien päättäjäyhteistyöverkostojen rakentamisesta. Toimenkuvaan sisältyy BusinessOulun oman toiminnan vaikuttavuudesta viestimisen kehittäminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehtävässä keskeistä on luoda yhteyksiä etenkin teollisuustoimialan yksityisiin ja julkisen sektorin toimijoihin kansallisella ja EU-tasolla. Tehtävään sisältyy olennaisesti invest in -toimintaa, kansainvälisten verkostojen kehittämistä ja kansainvälistä päättäjäviestintää.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää BusinessOulun toimintakentän ja Oulun elinkeinoelämän vahvaa tuntemusta sekä laajoja verkostoja etenkin kansallisesti sekä julkisen että yksityisen sektorin eri toimialojen toimijoihin, etenkin teollisuustoimialan verkostot katsotaan eduksi. Yhteyspäälliköltä edellytetään erinomaista suomen ja englannin suullista ja kirjallista taitoa. Valittavalla henkilöllä tulee olla vahvat esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ja hänen on kyettävä luontevasti mukautumaan erilaisiin tilanteisiin.

Lisäksi tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelyotetta sekä paineensietokykyä. Tehtävässä edellytetään myös kykyä toimia moniammatillisessa työyhteisössä ja yhteistyöverkostossa. Näytöt onnistuneesta päättäjäviestinnästä ja verkostojen rakentamisesta sekä niissä vaikuttavasti toimimisesta katsotaan eduksi.

Oulun kaupunki käyttää tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3880/2021. Hakemukset on toimitettava 26.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/etusivu.html

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa vt. viestintä- ja markkinointipäällikkö Auli Kangas 21.4. klo 12-16 ja 23.4. klo 8 - 16, p. 050 588 7755 tai sähköpostitse auli.m.kangas@businessoulu.com ja johtaja Juha Ala-Mursula, p. 040 559 7020 tai sähköpostitse juha.ala-mursula@businessoulu.com.

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos
Osoite: Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat