Skip to main content
test
Yksi (1) sairaanhoitajan äitiyslomansijaisuus Yleislääketieteen osasto Y0 - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella Soitessa on haettavana 13.2.2023 klo 12.00 mennessä

Tule meille töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme yleislääketieteen osastolle Y0. Haemme sairaanhoitajaa äitiyslomansijaisuuteen ajalle 03.06.2023-15.04.2024. Työ on lähtökohtaisesti kolmivuorotyötä.

23- paikkaisella Y0 YLE-osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita.

Arvostamme hoitoalan työkokemusta sekä hyvää yhteistyökykyä, sosiaalisia taitoja ja kehittämismyönteisyyttä. Meillä työskennellessä tärkeitä ovat paineensietokyky, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Me puolestamme tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen työyhteisön. Meille osaamisen kehittäminen on tärkeää ja suhtaudumme erittäin myönteisesti täydennyskoulutukseen ja omaan ammatilliseen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Toisen kotimaisen kielen taito sekä palliatiivisen hoidon kokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan Sote-sopimuksen sekä hyvinvointialueella tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto -ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mukana mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antaa vs. vastuualuejohtaja / osastonhoitaja Marita Linnilä puh. 044 7307619 ja aoh Satu Hänninen 0404892005.


KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat