Skip to main content
test
YKSI (1) SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO Y0 JA PALLIATIIVINEN POLIKLINIKKA - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.6.2022 klo 16.00 mennessä.

YKSI (1) SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO Y0 JA PALLIATIIVINEN POLIKLINIKKA

Tule meille töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme yleislääketieteen osastolle ja palliatiiviselle poliklinikalle. Haemme sairaanhoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen 31.12.2023 asti. Aloitusajankohta on soviteltavissa. Työskentely jakautuu 50% Y0 osaston ja 50% palliatiivisen poliklinikan kesken. Työn luonne on päivätyö virka-aikana.

Palliatiivisella poliklinikalla työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri. Poliklinikka tarjoaa hoitoa syöpäpotilaille aktiivisen hoidon jälkeen. Työ sisältää poliklinikalla työskentelyä ja käyntejä asiakkaiden kotona. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Osasto on saanut palliatiivisen erityispätevyysyksikön tunnustuksen vuonna 2016.

Arvostamme hoitoalan työkokemusta sekä hyvää yhteistyökykyä, sosiaalisia taitoja ja kehittämismyönteisyyttä. Meillä työskennellessä tärkeitä ovat paineensietokyky, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Me puolestamme tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen työyhteisön. Meille osaamisen kehittäminen on tärkeää ja suhtaudumme erittäin myönteisesti täydennyskoulutukseen ja omaan ammatilliseen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Toisen kotimaisen kielen taito sekä palliatiivisen hoidon kokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto -ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mukana mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen, sekä tartunta-tautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukainen rokotesuoja. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antaa vs. vastuualuejohtaja / osastonhoitaja Marita Linnilä puh. 044 7307619 ja palvelualuejohtaja Marita Hakala puh. 044 7809653


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat