Yksikön esimies - Pieksämäen kaupunki

Yksikön esimies - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupungin perusturvassa on haettavana 23.6.2019 klo 23.59 mennessä
PALVELUOHJAUSYKSIKÖN ESIMIEHEN VIRKA

Palveluohjausyksikkö sijoittuu hallinnollisesti ikääntyvien palvelujen tulosalueelle, mutta työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä perusturvan toisten yksiköiden kanssa. Vakituista henkilökuntaa on seitsemän. Palveluohjaus vastaa mm. ikääntyvien kotona pärjäämisen tukemisesta, omaishoidosta sekä palveluasumisen päätöksistä., joten sillä on keskeinen rooli ikääntyvien palvelujen oikea-aikaisessa kohdentamisessa, jotta palveluntarjonta ja taloudelliset resurssit ovat tasapainossa.

Edellytämme tulevalta esimieheltä soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan ylempää korkeakoulututkintoa tai korkeakoulututkintoa tai vastaavaa yhdistettynä vähintään 30 op johtamisopintoihin sekä kokemusta esimiestyöstä. Sosiaalialan työkokemus erityisesti ikääntyvien palveluissa tuo osaamista viran hoitoon. Arvostamme talouden ja toiminnan seurannan osaamista, kilpailuttamiseen perehtymistä, sosiaalialan lainsäädännön tuntemusta sekä yhteistyö- ja tiimitaitoja. Arvostamme lisäksi kokemusta kehittämistyöstä, sillä palveluohjauksen muutosprosessi on meneillä. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää toimintaa yhteistyössä henkilöstön, tulosaluejohtajan ja toisten esimiesten kanssa.

Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä työnantajan käyttämän työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vahvistamista. Tehtävässä edellytetään myös tartuntalain 48§ edellyttämää rokotussuojaa.

Koeaika on 6 kk.
Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Virkaa haetaan sähköisellä hakemuksella suoraan Kuntarekry.fi-sivulta tai kotisivuiltamme www.pieksamaki.fi/palvelut/avoimet-tyopaikat, josta löytyy hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake, johon liitetään CV/ansioluettelo.

Lisätietoja

https://www.pieksamaki.fi/

Lisätietoja antavat tulosaluejohtaja Rauni-Maaria Kesälahti p. 040 198 5430 sekä henkilöstö- ja kehittämispäällikkö Soili Vauhkonen p. 044 368 6711. Sähköposti; etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Perusturva
Osoite: Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungin perusturvan vastuualue järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.
Pieksämäellä on kunnan tuottamien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen lisäksi yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimiala on suurin työllistäjä paikkakunnalla.
Tervetuloa meille töihin!

Tutustu työnantajaan