yksilö- ja ryhmävalmentaja - Ikaalisten kaupunki

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
Yksilö- ja ryhmävalmentajan toimen sijaisuuden ajalle 1.2.2021 - 31.1.2022
Ikaalisten kaupungin työllisyyspalvelut sisältävät työpajan, starttipajan ja etsivän nuorisotyön. Nyt haussa oleva toimi sijoittuu starttipajalle, jossa asiakkaina ovat alle 29-vuotiaat työttömät nuoret. Haemme yksilö- ja ryhmävalmentajan toimeen innokasta ja osaavaa sosionomia. Toimeen valittavalla on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä Valviran myöntämä ja rekisteröity sosiaalihuollon ammattioikeus.

Työtehtäviin kuuluu mm.
- starttipajan päiväohjelman toteuttaminen ja kehittäminen
- omavalmentajana toimiminen
- asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi
- asiakkaiden osaamisen kartoittaminen
- yksilöllisten suunnitelmien teko yhdessä asiakkaan kanssa
- yksilövalmennusta
- seuranta ja raportointi eri menetelmiä käyttäen
- moniammatillinen verkostoyhteistyö
- työn ja starttipajatoiminnan kehittäminen
- nuorten arjenhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen ja kehittäminen
- Ikaalisten kaupungissa on meneillään toimenkuvien tarkistamisen ja kehittäminen. Tämän myötä
toimenkuvaa tullaan tulevaisuudessa tarkistamaan.

Edellytämme

- sosionomin koulutusta
- kokemusta asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksesta
- kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä
- ennakkoluulotonta, oma-aloitteista, energistä ja joustavaa työskentelyotetta
- hyvää organisointikykyä ja tiimityöskentelytaitoa


Arvostamme
- työkokemusta nuorten työllistymistä ja osallisuutta edistävistä palveluista.
- kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä eri viranomaisten kesken

Tarjoamme
- mahdollisuuden kehittää työtä ja olla osana moniammatillista tiimiä, joka innovoi uudenlaisia työmenetelmiä.


Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään ma 25.1.2021.

Tutustu työnantajaan

Ensisijaisesti typajan esimies Jouko Salonen p. 044 7301 370 tai työllisyyspalveluiden päällikkö Kari Holma 044 7306 694. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi

Ikaalisten kaupunki / työllisyyspalvelut
Osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen