Yksilövalmentaja - Kolarin kunta

Yksilövalmentaja - Kolarin kunta

Kolarin kunnassa on hettava yksilövalmentajan sijaisuus ajalle 1.8.-31.12.2019. Yksilövalmentaja toimii pääsääntöisesti toimeentuloturvan tulosalueella sosiaalitoimessa ja osaksi nuoriso- ja liikuntatoimen alaisuudessa työpajalla.

Asiakaskuntaamme ovat mm. työtä ja koulutusta vailla olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistettävät, ikääntyvät ja osatyökykyiset. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluvat valmentautujien elämäntilanteen ja palvelutarpeen kartoittaminen ja yksilöllisten suunnitelmien tekeminen. Yksilövalmentaja vastaa työpajojen sosiaalityöstä ja tukee työvalmentajia ja valmentautujia. Työ on moniammatillista verkostotyötä työvalmentajien, työpajan vastuuhenkilöiden sekä eri viranomaisten kanssa. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluu myös yksilö- ja ryhmätoimintojen ohjausta.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vahvoja verkosto- ja tiimityötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta sekä aktiivista työotetta. Eduksi luetaan työkokemus vastaavanlaisten tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta sekä kokemus yksilö- ja ryhmätoimintojen ohjauksesta. Mahdollisuus oman auton käyttöön on tarpeen.

Kelpoisuusvaatimuksena on AMK- tasoinen koulutus esimerkiksi sosionomi AMK, yhteisöpedagogi tai psykiatrinen sairaanhoitajan tutkinto.

Koeaika on yksi kuukausi.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisen kuntarekry.fi järjestelmän kautta.

Vs. vastaava sosiaalityöntekijä Maarit Kumpula puh. 040 766 1549 ajalla 10.-21.7.2019 klo 12-13, maarit.kumpula@kolari.fi.

Kolarin kunta
Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari

Kolari on noin neljäntuhannen asukkaan kasvava ja kehittyvä, Yllästunturista ja kauniista luonnonmaisemista tunnettu kunta Tunturi Lapissa.

Tutustu työnantajaan