Yleissuunnitteluinsinööri - Kirkkonummen kunta

Kunnallistekniikan yleissuunnitteluinsinöörin toimi kunnallistekniikan investointipalvelujen yksikköön

Kunnallistekniikan yleissuunnitteluinsinöörin pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat kunnallistekniikan yleissuunnitelmien laadinnan organisointi, yhteensovittaminen ja valvonta. Yleissuunnittelu toteutetaan eri asteisten kaavoitushankkeiden yhteydessä yhteistyössä kaavoitusyksikön ja Kirkkonummen Vesi Liikelaitoksen ja muiden hankkeisiin liittyvien tahojen kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että asemakaavan mukainen rakennussuunnittelu saadaan toteutettuna toimivana ja laadukkaana kohtuullisilla elinkaarikustannuksilla. Lisäksi valittu henkilö osallistuu erilaisiin tulosalueen hankkeisiin ja projekteihin.

Kunnallistekniikan suunnitteluinsinöörin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu DI- tai insinöörin tutkinto yhdyskuntarakentamisen opintosuunnalta tai vastaava aiempi tutkinto ja riittävä, vähintään kahden vuoden kokemus koulutusta vastaavissa kunnallistekniikan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Edellytämme myös hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja ruotsin kielen hallinta katsotaan eduksi. Töiden hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä tietotekniikan perustaitoja.

Arvostamme kokemusta kunnallistekniikanyleissuunnittelusta, kaavoitusprosessin tuntemusta ja työmaakokemusta. Työ vaatii itsenäistä työskentelyä ja oma-aloitteellisuutta, sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaisesti, palkkaryhmä II. Säännöllinen työaika on toimistotyöaika, joka on 36,25h viikossa.

Toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen toimitetaan 7.5.2021 klo 12 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 338253).

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vastaava suunnitteluinsinööri Hannu Ruhanen, puh 040 1269866 tai kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, puh. 050 414 0615, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA, Yhdyskuntatekniikan yhteiset palvelut, Yhdyskuntatekniikan hallinto
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat