Sinulla on geriatrian tai muun soveltuvan erikoisalan oikeudet. Tehtävänäsi on johtaa sairaalan päivittäistä ja pidemmän tähtäimen toimintaa yhdessä työparisi tulosalueen ylihoitajan kanssa. Toimit sairaalan lääkäreiden esimiehenä ja terveyskeskuksen johtoryhmän jäsenenä. Teet läheistä yhteistyötä organisaation sisällä erityisesti avoterveydentulosalueen johdon kanssa sekä maakunnan muiden terveyskeskusten ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa.

Tarjoamme

- mahdollisuuden suunnitella omaa työtäsi ja kehittää toimintaa
- kilpailukykyisen palkan
- koulutusmyönteisen työyhteisön
- hyvät työtoverit

Sairaalan tulosalueeseen kuuluvat kaksi vuodeosastoa, geriatrian poliklinikka, kotisairaanhoito, kotisairaala sekä kotisairaanhoidon ja tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut. Viime vuosina on kehitetty erityisesti osastotyötä sekä kotisairaalaa ja palliatiivista hoitoa. Sairaalan tulosalueella on 2 vuoden koulutusoikeus geriatriaan erikoistuville lääkäreille.

Lisätietoja

https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/

Tutustu työnantajaan

vs. ylilääkäri Terhi Mäntymaa, 019 758 5563
johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, 019 758 5510

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, SAIRAALAN TULOSALUE
Osoite: Kontiontie 77, 11120 Riihimäki