Ylilääkäri - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 2.10.2020 klo 15.00 mennessä

YLILÄÄKÄRIN VIRKA (nuorisopsykiatria)

Nuorisopsykiatrian ylilääkäri työskentelee moniammatillisessa tiimissä sekä osastolla että poliklinikalla. Ylilääkäri on hallinnollisesti vastuussa yksikön toiminnasta ja kehittämisestä. Toiminta on perhe- ja verkostokeskeistä.

Lapin keskussairaalassa on hyvät koulutusmahdollisuudet ja yhteistyö eri klinikoiden kesken on sujuvaa. Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto sijaitsevat sairaala-alueella samassa kiinteistössä. Uusi psykiatrinen sairaala on suunnitteilla, johon sijoittuu myös nuorisopsykiatrian osasto.

Rovaniemi ja Lappi tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Puhdas lumi, yötön yö, tunturit ja joet edustavat Suomen eksotiikkaa parhaimmillaan.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärintehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus erikoislääkärinä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) perusteella. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote työnantajan edustajalle ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään Kuntarekry hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtajaylilääkäri Jukka Mattila, 050 572 6277, ylilääkäri Kari Moilanen, 040 637 5283 ja vastaava ylilääkäri Antti Alaräisänen, 040 653 8705. Sähköpostitse jukka.mattila@lshp.fi, kari.moilanen@lshp.fi ja antti.alaraisanen@lshp.fi.


Rovaniemellä 4.8.2020

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Johtajaylilääkäri Jukka Mattila, 050 572 6277, ylilääkäri Kari Moilanen, 040 637 5283 ja vastaava ylilääkäri Antti Alaräisänen, 040 653 8705. Sähköpostitse jukka.mattila@lshp.fi, kari.moilanen@lshp.fi ja antti.alaraisanen@lshp.fi.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!